תהליך קבלת היתר בניה


תהליך תכנון והכנה לבניה כולל שני חלקים, האחד - תכנון העיצוב העתידי של הבית (על כך הרחבנו במאמר- עיצוב בית המגורים) , והשני – קבלת היתר בניה, שהוא למעשה רישיון שמקבלים מהרשויות הרלוונטיות לבניית המבנה הרצוי , לדוגמה, אם אתם מעוניינים לעשות שינוי חיצוני כגון בניה על הגג יש צורך לקבל היתר מן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מתי יש צורך לבקש היתר בניה?

על פי החוק יש צורך בקבלת היתר בניה כאשר מעוניינים לבנות מבנה חדש, להרוס במנה קיים, שינוי של חזית הבניין או כל שינוי חיצוני, שינויים פנימיים שמשפיעים על הקונסטרוקציה והתשתיות של הבניין המשותף, שינוי השימושים במבנה בניגוד ליעוד המקורי.

תהליך בקשת היתר בניה:

  • בשלב ראשון יש לפנות לאדריכל שיבדוק את האפשרויות החוקיות והטכניות בשטח, לדוגמה מה יעוד הקרקע, והאם נוצלו כל אחוזי הבניה בקרקע, וכמובן האם ישנה אפשרות לקבל היתר עבור הבניה עבור מה שאתם מעוניינים לבנות.

  • אפשר להיכנס לאתר המפות הממשלתי על מנת לקבל מידע ראשוני על הקרקע וכן פרטים נוספים כמו גוש וחלקה, וגבולות השטח. ישנם גם מועצות מקומיות שיש להם מפות מפורטות של העיר לדוגמה מפת GIS של עיריית ירושלים - חשוב לדעת שהמידע באתרים אלו אינו תקף משפטית אלא רק למידע ראשוני בלבד.

  • הסכמה משכנים – יש לפנות לשכנים ולקבל את הסכמתם עבור התכניות שלכם. עבור קבלת היתר נדרשת הסכמה של 75% מהדיירים, ויש תוספות בניה שיש עליהם הקלה, כגון תוספת ממ"ד, שבמקרה זה מספיקה הסכמה של 60% מהדיירים.

  • לאחר שהאדריכל מכין את התכניות עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה יש להגיש לוועדה את התכניות על גבי תסריט בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים, האדריכל פונה לרשות הרלוונטית על מנת לקבל את ההיתר בניה הנדרש.

  • במקרים מסיומים כאשר התכניות חורגת מהגבולות המקוריים של הבניין, נדרש לבקש "הקלה", במקרה זה יש לבצע פרסום בשלושה עיתונים, וכן יש לשלוח בדואר רשום לכל המגרשים הגובלים את נוסח ההקלה, וכן להציב שלט בולט בחזית הבניין, וניתנת למעוניינים האפשרות להתנגד במשך 30 יום. וכן יש פעמים שבהם יש צורך לגשת קבלת היתר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה כאשר החריגה מהגבולות המקוריים דורשת שינוי של תכנית בנין עיר (תב"ע), מה שמעריך מאוד את התהליך וכמובן גם מייקר אותו.

  • באם אין התנגדויות הבקשה עוברת לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

  • תוקף היתר בניה הינו עד שנה לאחר קבלתו כלומר אם ההיתר לא מומש יש צורך לקבל היתר בנייה חדש.

  • במקרים רבים לאישור הבקשה נדרש אישור מגורמים נוספים כמו אישור הג"ה עבור מרחב מוגן, אישור של בזק, אישור של חברת חשמל, ועוד אישורים נוספים.

היתרי בניה
קבלת היתר בניה

#היתרבניה #אדריכל #תבע #תמא #תבעירושלים #אדריכלות