מהי אדריכלות?


האדריכלות:

מקצוע האדריכלות זהו אחד המקצועות הרחבים והכוללים ביותר, כאשר בשאר המקצועות רוב ההתמחות מתייחסת לתחום מסוים שעליו הוא אחראי, שלרוב נהיית יותר צרה עם השנים, מקצוע האדריכלות דורש המון ידע והבנה בתחומים שונים תורת הבניה, הנדסה, חשמל, צרכים חברתיים ותרבותיים, אקלים האזור, ועוד...

אם רוצים להבין את הממדים שאדריכלות מקיפה, נסתכל על העולם וההיסטוריה שלו ונראה, שהעולם בנוי מים ויבשה. והאנושות מתקיימת רק ביבשה, ובתנאי שהוא יוצר לעצמו מקום מיושב אשר מהווה טבע שני אשר שונה מהטבע המקורי. הטבע השני הוא העיר (או ישוב) שמורכב ממגרשים עם מבנים או גינות המחוברים ומובדלים על ידי כבישים ומערכי גישה אחרים. בנית ערים מוזכרת כבר בתחילת ההיסטוריה. על פי רוב המבנים הראשונים היו מזבחות ומבני אחסון. באופן מהותי בני אדם התחילו לבנות מבנים לקיומם אחרי המבול, כשתנאיי הקיום השתנו באופן מהותי ונהיה צורך להתגונן מפני החיות טורפות או אנשים זרים, מפני מזג אוויר משתנה בחורף ובקיץ, ומפני חוסר פרטיות. בעולם העתיק אדריכלים היו מעטים. אדריכל היה מקורב למלך או מושל והיה יד ימינו בקבלת החלטות ובביצוע טכני. עם הזמן היקף של בעלי ידע בנושא התרחב, אבל עדיין תפקיד זה היה נדיר, ומי שהיה עוסק בו היה אדם אומן בעל אינטליגנציה וידע נרחב באמנויות, טכנולוגיה והנדסה. בשלב הזה אדריכלים נעזרו בשרטטים או באדריכלים מתחילים.

התפתחות האדריכלות:

בעולם העתיק ערים גדלו ברובו באופן ספונטני ובמשך זמן רב. היו מעט ערים שתכנונו מראש. אדריכלים תכננו רק את הבניינים הראשיים, משמעותיים. אבל בנייני מגורים רגילים היו נבנים ללא שום תכנון. במאה 15- 16 עם הקמת והעצמת המדינות אפשר לראות שבערים גדולות, כמו פריז, לונדון ואחרים מתחילים לתכנן מחדש חלקים שלמים ושכונות. אחד הערים המתוכננות מראש במאה ה18 היה עיר סנט פטרבורג, שהייתה עיר מתוכננת מראש כולה. במאה ה20 המגמה השתנתה.

האדריכלות בזמנינו:

היום אנחנו עדים לבניה מהירה מאוד של ערים שלמות שמתוכננות מראש בכל פרט ופרט. חלקים שלמים של הערים הקיימות מתחלפים לחדשים. השינוי חל גם בתוך המבנים, כשההתפתחות של חומרי הבניין והטכנולוגית החדשות יצרו חומרים חדשים שמקלים מאוד על הבניה ומקצרים את משך הבניה, והם גמישים ומאפשרים ביצוע עיצובים מגוונים ומורכבים המתחלפים מדי פעם.

בגלל התופעה הזאת, ושינוים דרסטיים בטכנולוגיה של תכנון ובניה, מקצוע אדריכלות גם התרחב והשתנה מאוד, כיום אין אפשרות שמשהו אחד יחזיק בראשו את כל הפרויקט.

תחילה מקצוע האדריכלות התפצל לשני מקצועות שונים, הראשון זה מה שנקרא היום האדריכל שהוא אחראי על תכנון ועיצוב הבניין, והשני הוא מהנדס שהוא אחראי על תכנון הקונסטרוקציה, ובנוסף לכך נהיה גם אדם שלישי הוא מנהל הבנייה בפועל . ובהמשך האדריכלות הלכה והתפלגה למספר הולך וגודל של התמחויות. יחד עם זה עדיין מקצוע אדריכלות כולל בתוכו את כל אחריות על יצירת סביבת קיום של האנושות, הוא אחראי על חוזק של המבנים, על הארגון והתאמה לצרכים של הבניין וגם על האסתטיקה שלהם.

#למהישאדריכל #תפקידהאדריכל #אדריכל #מידעאדריכלי #היסטוריהשלאדריכלות